ภาษาไทย    English
PRODUCTS

WOOD

WOOD is a flexible PVC decorative tile with wood design and texture produced by high pressure impact process. It benefits from PUR polyurethane surface treatment, making maintenance easier and eliminating the need of initial coat for light traffic area.

W-4214
152.4 x 914.4 mm.
W-4211
152.4 x 914.4 mm.
TC-833
152.4 x 914.4 mm.
W-2913
152.4 x 914.4 mm.
W-2916
152.4 x 914.4 mm.
W-7417
152.4 x 914.4 mm.
W-5317
152.4 x 914.4 mm.
W-5311
152.4 x 914.4 mm.
W-8112
152.4 x 914.4 mm.
WT-183
152.4 x 914.4 mm.
WT-181
152.4 x 914.4 mm.
TC-833
152.4 x 914.4 mm.
W-0124
152.4 x 914.4 mm.
W-939
152.4 x 914.4 mm.
W-969
152.4 x 914.4 mm.
W-1221
152.4 x 914.4 mm.
W-1623
152.4 x 914.4 mm.
W-1681
152.4 x 914.4 mm.
W-1683
152.4 x 914.4 mm.
W-1688
152.4 x 914.4 mm.
W-1819
152.4 x 914.4 mm.