ผู้ผลิต จำหน่ายกระเบื้องยาง
สนใจติดต่อ สำนักงานขาย โทรศัพท์  0-2580-0620   โทรสาร  0-2580-4557

UNION PROPERTY CO., LTD.

บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2517 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย รับบริการติดตั้งกระเบื้องพีวีซีปูพื้น พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมพีวีซี ภายใต้เครื่องหมายการค้า STARFLEX ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตสินค้า ประเภทกระเบื้องพีวีซีปูพื้น ของประเทศไทย และเป็นบริษัทฯ หนึ่งที่ได้ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป เป็นต้น

บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด ตระหนักถึงการเข้าไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อม จึงได้ผลิตสินค้า ที่มีลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ และไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (ASBESTOS FREE) ซึ่งอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ

และในปี 2539 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องพีวีซีปูพื้นของ GERFLOR จากประเทศฝรั่งเศส แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการร่วมทุนกับ GERFLOR ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตวัสดุปูพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยใช้ชื่อบริษัท เจอร์ฟลอร์ ยูเนี่ยน จำกัด เพื่อผลิตกระเบื้องพีวีซีปูพื้นชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ (STATIC CONTROL FLOORING) เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยจำหน่ายภายในประเทศ และทำการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย
สำนักงานใหญ่:         
ตั้งอยู่เลขที่ 40-40/1-5 หมู่ 6ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
12140
โทรศัพท์  0-2581-2340-4 โทรสาร  0-2581-6177

สำนักงานขาย :
 88/44 ซอยงามวงศ์วาน2(อัคนีย์) ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000   
โทรศัพท์  0-2580-0620   โทรสาร  0-2580-4557